Služby

Specializujeme se na dočasné přidělování především dělnických profesí k výkonu práce u smluvních uživatelů. Zaměstnáváme fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, tzv. dočasné přidělováníZaměstnáváme na dobu určitou, dlouhodobá spolupráce je možná.


Zaměstnáváme fyzické osoby
Motto: Přikládáme naše ruce
k vašemu dílu...

kdo jsme:

Jsme agentura práce, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit dostatek flexibilních pracovních sil pro své uživatele s ohledem na profesionalitu, kvalitu poskytovaných služeb a rychlost přidělení vhodného pracovníka v řádu několika desítek hodin.
Specializujeme se především na dočasné přidělování zejména dělnických profesí a středního managementu.
Jsme společnost rodinného typu s důrazem na profesionalitu zaměstnanců.
Máme bohaté zkušenosti s outsourcingem a dočasným přidělováním již od roku 1995 (CBL Kolumbus, CBL auto s.r.o.) v intencích tehdy platné legislativy, agentura práce CBL auto TW s.r.o. od roku 2004.

kde působíme :
 • po celé ČR

co umíme :

 • poskytujeme možnost výrazného snížení Vašich finančních i časových nákladů na vlastní personální fond
 • poskytujeme maximální možnou míru flexibility přidělených pracovníků s přihlédnutím k výkyvům výrobních požadavků a směnnosti
 • máme zavedený a udržovaný sofistikovaný systém uchazečů o zaměstnání, z něhož pro Vás bleskově vybereme a zaměstnáme pracovníka na míru, jediné co od Vás potřebujeme je specifikace jeho očekávaných dovedností, znalostí, kvalifikačních a dalších předpokladů
 • pracovníka dle Vašich požadavků vystrojíme, vybavíme, proškolíme a doprovodíme na určené pracoviště
 • nesplní-li dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce Vaše očekávání, bude jeho dočasné přidělení ukončeno okamžitě
co nabízíme:

 • 24 hodinovou on-line dostupnost koordinačního pracovníka
 • nadstandardní servis (OOP, školení, dokumentace, zdravotní prohlídky, vedení evidence dle interních provozů uživatele.)
 • Vaše problémy nás zajímají

cena:
 • jasně a korektně stanovená cena za pomoci transparentního indexu
uživatel hradí pouze skutečně odpracovaný čas dočasně přiděleného zaměstnance, tzn., neplatí žádné další mzdové náklady související se zaměstnáváním fyzických osob, jako je například řádná dovolená, mzdové náhrady za dobu nemoci, svátků, překážek v práci apod.
 • žádné skryté poplatky za poskytované služby (penále za převzetí pracovníků ke kmenovým zaměstnancům uživatele, doprava vedoucích koordinátorů na místo výkonu práce)

co od nás můžete očekávat:

 • rychlost, nasazení, loajalitu
 • osobní a lidský přístup k zákazníkům i k zaměstnancům

co očekáváme od zákazníka:
 • pouze jasnou specifikaci požadavku
 • zpětnou vazbu „stavu naplnění jeho očekávání“

reference:
 • AGC Automotive Czech a.s.
 • T-glass spol. s r.o.
 • AGC Processing Teplice a.s.
 • Durotherm Thermoforming Czechia s.r.o
 • SITA CZ a.s.
 • Semeko Plastics s.r.o.
Stabilní pracovní pozice

Naše služby pro uchazeče o zaměstnání:
 • nabízíme stabilní pracovní pozice pro uchazeče v mnoha výrobních odvětvích
 • jistotu srovnatelného výdělku s kmenovým zaměstnancem uživatele
 • zákonné příplatky za přesčasy, svátky, noční a víkendy
 • vybavení osobními ochrannými pomůckami zdarma
 • zázemí rodinného podniku s mnohaletou praxí
 • osobní přístup ke každému zaměstnanci
 • sociální výhody: finanční zálohy
 • školení – VZV, vazačské zkoušky…
 • možnost pracovního postupu a zvyšovaní platové třídy